Skip to content

Valminud on autoriõiguse õppematerjalid gümnaasiumile

Valminud õppematerjal annab kasulikud teadmised intellektuaalomandist, iseäranis autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste põhimõtetest ning kuidas need igapäevaelus rakenduvad.

Eelkõige gümnaasiumiõpilastele suunatud õppematerjal hõlmab üheksat teemat. Selleks, et lihtsustada õppimist on iga peatüki alguses lühike ülevaatlik animatsioon. Õppijale sõbralikumaks teevad materjali ka tekstile lisatud mitmed näiteid, peamiselt Eestist, ning igast peatükist leiab ka mõne videoklipi, milles Eesti tuntud loomeinimesed arutlevad autoriõigusega seonduvate teemade üle. Iga peatüki lõpus on esitatud ülesanded, mille abil saab õpilane omandatud teadmisi kontrollida ja neid kinnistada.

Õppematerjalide läbimisel teab õpilane intellektuaalomandi peamisi liike, oskab selgitada, kes on autor ja mis on teos ning oskab põhjendada, miks autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitsmine on oluline. Lisaks saab materjalidest hea ülevaate autori kõige olulisematest õigustest ning mille poolest erinevad isiklikud ja varalised õigused. Praktiliselt poolelt saab õpilane teadmised, milliseid samme tuleb teiste teoste kasutamisel järgida, et mitte rikkuda autoriõiguse põhimõtteid ning milliste autoriõiguslike küsimustega tuleb arvestada digiplatvormidel sisu loomisel ja jagamisel.

Hinnanguliselt kulub ühe teema läbimiseks keskmiselt 45 minutit ehk kogu õppematerjali läbimiseks kulub umbes 9 akadeemilist tundi. 

Lisaks gümnaasiumi õpilastele soovitame kõigil, kellel on kasulik intellektuaalomandi teemadega kursis olla, tutvuma valminud materjalidega siin.

Kursuse autoriteks on professor Aleksei Kelli (TÜ), intellektuaalomandi projekti eestvedaja Virgo Sillamaa. Keeletoimetajaks oli Triinu Lyra, õppematerjali graafilise kujunduse lõi Ranno Päi agentuurist Brand New, helikujunduse on teinud Raul Ojamaa, videod filminud ja monteerinud Heiki Avent, veebidisaini eest seisis Kait Krull (TÜ).

Projekti toetavad:
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet / European Union Intellectual Property Office – EUIPO
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Eesti Autorite Ühing
Eesti Fonogrammitootjate Ühing