Skip to content

Valdkonnapõhised kokkuvõtted

Autoriõiguse ning sellega kaasnevate õiguste toimimise printsiibid on väga üldised ning nende rakendumine praktikas sõltub väga palju loomeala spetsiifikast, loodud teoste iseloomust ning nende kasutamise viisidest ja võimalustest. Järgnevalt on iga loomevaldkonna kohta loodud lühiülevaated, mis aitavad mõista nii autoritel ja teistel õiguste omajatel kui ka teoste kasutajatel, kuidas toimida nii, et õigused oleks kaitstud ning kasutused oleks õiguspärased.