Skip to content

Ülesanne 2

LOOMEVARGUS VÕI EI?

Plagiaat ehk loomevargus on teiste autorite loomingu kasutamine luba küsimata ja selle esitamine oma nime all. Plagiaat on eelkõige eetiline norm ning üheski Eesti seaduses seda terminit ei kasutata, kuid sellest hoolimata saab loomevargust üldjuhul tõlgendada autori isiklike õiguste rikkumisena. Olemasoleva ainese taaskasutamine, olgu inspiratsiooniallika, otsese tsitaadi või laenuna, on olnud loometöö tavapärane osa ilmselt aegade algusest saati. See, millal muutub lubatav laenamine taunitavaks varguseks, on paljuski tunnetuse küsimus, vähemasti mittesõnalise kunstivormi puhul. Hõlpsasti saab tuvastada eelkõige teksti otsest, üks ühele kopeerimist. 

Muusikas on plagiaadi küsimus sageli keeruline, kuna mingil määral loomingulist laenamist toimub väga sageli. Plagiaadisüüdistused ja -vaidlused on saatnud muusikategijaid tänini ning kohtuvaidlustesse on sattunud nii The Beatles, Led Zeppelin kui ka Radiohead, hilisemast ajast näiteks Lady Gaga ja Ed Sheeran.

Ed Sheerani 2017 aastal ilmunud “Shape of you” sarnaneb teatud muusikalise fraasi poolest 2015 Sami Switch’i palaga “Oh Why”. Sami Switch, kodanikunimega Sami Chokri kaebas Ed Sheerani ja tema kaasautorid kohtusse oma loo kopeerimise eest. Kuula mõlemat lugu ja mõtle, kui sarnased need kõnealused fraasid on ning kas Ed Sheerani hiti näol on tegemist plagiaadiga?

Ed Sheeran – Shape of You (Official Music Video)

Vaidlusalune lõik esineb loos esimest korda 1.16.

Sami Switch – Oh Why (Official Video)

Väidetavalt kopeeritud lõik esineb loos esimest korda 0.38