Skip to content

Testi oma teadmisi autoriõigusest

Kuigi koolinoored tunnevad end internetis võrdlemisi enesekindlalt ja digitaalset kirjaoskust edendatakse aktiivselt kõigis koolides, on tänaseni noorte teadmised autoriõigustest paraku üsna puudulikud. Sellest tulenevalt kasutatakse digisisu pahatihti õigusi rikkudes ja erinevate turvariskidega kokku puutudes. Eesti Autorõiguste Kaitse Organisatsioon koostöös Tallinna Ülikooliga on valmis saanud koolinoorte digiteadlikkusele suunatud õppematerjaliga veebilehel https://digiwebster.ee/.

Külasta lehte, kuula läbi autoriõigust käsitlev helifail, milles sisulooja Webster selgitab, miks iga loominguga seotud inimene peab olema teadlik oma autoriõigustest. Peale lühikest selgitust saad läbida testi ning teada saada oma digiteadlikkuse auastme – vaata kas oled Digiäss, Digiteadlik või Diginoob!