Skip to content

Loovkonkurss „Tunnusta autorit“

Loovtöö konkurss kutsub põhikooli vanema astme ja keskkooli õpilasi ning noortekeskuste noori üles tähistama maailma intellektuaalomandi päeva luues ette antud teemal, kuid vabas vormis loovtöid. Tööd luuakse 3-5 liikmelistest gruppides ning võivad olla mis tahes vormis – videoklipid, muusikapalad, meemid, koomiksid, joonistused vmt. Kõiki konkursile esitatud töid esitletakse kampaania veebilehel ning projekti sotsiaalmeedias. Parimate tööde seast valib žürii välja 8-10 lõppvooru pääsejat ning 3 võidutööd.

Konkursil osalemiseks peab loovtöö juhendaja – õpetaja või noortekeskuse juhendaja – registreerima grupi soovi osaleda, selleks täitke registreerimisvorm. Täpsemad juhised ja lingid tööde esitamiseks saadetakse registreerimise järel grupi juhendaja emailiaadressile.

Loovkonkursi tingimused

  1. Tunnusta autorit” – soovime esile tõsta autoreid, aga ka teisi, kelle loomingulise ja ettevõtliku tegevuse tulemusena on meie kultuurielu ja ühiskond laiemalt mitmekülgne ja sisult rikkalik. 

  2. Teos on töö” – soovime esile tõsta, et ka loometöö on töö ning paljude loomeinimeste jaoks ka elatise teenimise võimalus. Autoriõigus ja laiemalt intellektuaalomandi õigus aitab loometöö eest väärilist tasu saada.

  3. Intellektuaalomand on väärtus meie majanduse ja kultuuri jaoks” – soovime esile tõsta intellektuaalomandi kasvavat tähtsust kaasaegses ühiskonnas, nii majanduslikust kui ka kultuurilisest vaatest. 

Iga grupp valib ühe teema, kuid vorm on vaba

Loovtöö võib olla mis tahes vormis, näiteks video, animatsioon, meem, koomiks, pilt, jutustus, muusikapala või -video jne. Siiski – loovtöö peab olema digitaalselt edastatavas formaadis – teksti, pildi, audio- või videofailina.

Ühis- või kaasautorlus, enda või ka teiste looming?

Grupitööna valminud loovtöö puhul on tegemist igal juhul ühise autorlusega. Kas tegemist on kaasautorlusega (nt üks õpilane teeb sõnad, teine muusika, kolmas video) või ühisautorlusega (kõik valmib ühiselt, autorlus pole eristatav) sõltub töö iseloomust. 

Loovtöös võib kasutada ka teiste loomingut, kuid ainult sellisel viisil, mis vastab autoriõiguse nõuetele. Selleks valmivad peatselt juhendmaterjal ning ka õpiobjekt (vt sektsiooni “abimaterjalid”).

Konkursil osalemiseks tuleb astuda järgmised sammud:

  • Õpetaja või juhendaja registreerib huvi osaleda konkursil ühe või mitme õpilaste grupiga. Registreerimine on avatud alates 21. märtsist ning kestab kuni tööde esitamise tähtajani (21.04).
  • Õpilased valmistavad loovtöid, õpetaja juhendab neid autoriõiguse kasutamist puudutavates küsimustes, sh kellelt ja kuidas küsida luba teiste loomingu kasutamiseks ning kuidas peab nii enda kui ka teiste autorlusele töid esitlevates materjalides viitama. Selleks on õpetajale loodud ka abimaterjalid (vt sektsiooni “abimaterjalid”).  
  • Õpilased esitavad loovtööd tähtajaks 21. aprill, laadides need juhistele vastavalt üles. Juhised saadetakse õpetajale või juhendajale, kes grupi registreeris. 
  • Õpilased esitavad ka eestkostja poolt allkirjastatud litsentsilepingu, mis annab projektimeeskonnale loa kasutada esitatud töid väljaspool õppetööd, nt projekti veebilehel ja sotsiaalmeedias. Litsentsileping saadetakse samuti registreerimise järgselt õpetajale või juhendajale.

REGISTREERIMINE
Ametlik konkursile registreerimine algab 21. märtsil. Samal päeval avaldatakse ka õpiobjekt ning muud abimaterjalid.

ESITAMISE TÄHTAEG

Loovtööde esitamise tähtaeg on 21. aprill. Lisaks tuleb esitada loovtööde kasutuslitsents.

TULEMUSED
Kõik tööd lisatakse projekti veebilehe galeriisse. Lõppvooru pääsejad avaldatakse 24. aprill ning võidutööd tehakse teatavaks 26. aprillil.

Kõik konkursile laekunud tööd avaldatakse projekti veebilehel ning galeriid jagatakse ka projekti sotsiaalmeedia kanalites, milleks on Facebook ja Instagram. Kuna sedalaadi tööde kasutamine leiab aset väljaspool õppetööd, tuleb projektimeeskonnal selleks hankida ka autorite luba. Kuna kõik autorid on eeldatavasti alaealised, tuleb vastav litsents anda lapsevanemal või eestkostjal.

EELZÜRII
Eelžürii moodustub projektimeeskonnast ning partnerorganisatsioonidest kaasatud ekspertidest, näiteks loomeliitudest või haridusasutustest.

LÕPPZÜRII
Lõppžürii moodustatakse tuntud Eesti loovisikutest, kelleks on:

  • Jzzklubi Philly Joe’si asutaja, MUBA rütmimuusika suuna loovjuht ning professionaalne trummar, Reigo Ahven
  • Laulja, Liisi Koikson
  • Näitleja, Evelin Võigemast

VALIK
Žürii hindab tööde juures etteantud teema leidlikku ja loomingulist käsitlemist ning viisi, kuidas teema sõnum on esile toodud.

Nii õpetajatele kui ka õpilastele luuakse projekti raames abimaterjalid, mis aitavad paremini mõista uue loovtöö loomisega kaasnevaid autoriõiguse ning kaasnevate õigustega seonduvaid küsimusi.


INFOMATERJAL
Õpilastele jagatav materjal, mis selgitab konkursi sisu, teemasid ja tingimusi.

JUHENDMATERJAL
Juhendmaterjal keskendub loovtöö tegemise käigus tekkivatele peamistele küsimustele. Täpsemalt, millistel tingimustel ja kuidas võib loovtöös kasutada teiste loomingu elemente (pilte, sämpleid, tekste, jooniseid jmt) ning millised õigused tekivad loovtöö suhtes autoritel.

ÕPIOBJEKT
Digitaalne ning iseläbitav õpiobjekt pakub õpilastele sissejuhatava lühikursuse autoriõiguse ning kaasnevate õiguste alustest.

LITSENTSI SELGITUS
Lisaks litsentsilepingu blanketile, mille peavad allkirjastama lapsevanemad või eestkostjad, et õpilaste tööd võiks jagada projekti veebis ning sotsiaalmeedias, lisandub ka litsentsilepingut avav selgitus, mis aitab nii autoritel kui ka lapsevanematel paremini mõista, mida täpsemalt litsentsileping käsitleb ja lubab ning mida mitte.

Nii litsentsileping kui ka selgitus saadetakse registreerunutele meilile.

VAJADUSPÕHINE NÕUSTAMINE
Tekkinud küsimustele aitab e-posti vahendusel mõistliku aja jooksul vastata projektimeeskond.

Konkreetselt loovkonkursiga seonduvatele küsimustele vastuse saamiseks kirjutage konkurss@intellektuaaloomand.ee

Projektijuht – Virgo Sillamaa, virgo@intellektuaalomand.ee

Loovkonkursi korraldusassistent Alice Kattago konkurss@intellektuaalomand.ee