Skip to content

Flo Kasearu: “Kunstnik vajab tunnustust, et teada, kas ta teeb õiget asja.”

Visuaalne kaasaegne kunstnik Flo Kasearu teostab oma töid väga erineval moel, millest silmapaistvaim ehk tema majamuuseumi projekt. See on keskkond, kus ta elab ja loob. Taolist lahendust Flo teada mujal maailmas keegi loonud ei ole.

Eesti eeliseks keskkonnana peab Flo seda, et see pole kunstist üleküllastunud ja siin on piisavalt ruumi kunstile. Rutiini ja rütmi tal loomeprotsessis ei ole välja kujunenud. Probleemina toob ta Eesti puhul aga selle välja, et kunst ja loojad on alaväärtustatud. „See on väga tore, et mul loojana on vabadus teha, aga ühiskonna poolt ma ei tunne, et ma olen väga väärtuslik autor. Aga ikkagi teen seda,“ ütleb Flo reipalt.

Loometöötajate väärtustamist peab Flo oluliseks, aga nendib, et kunsti peetakse tänases Eestis pigem luksukaubaks või lisaväärtuseks. Ta soovib, et kogu ühiskond tunnustaks kunstnikuks olemist tööna ja väärtustataks seda ka vastavalt. Ta tunneb puudust autoriõigustest, mis kunstnike kaitseks. Vaata täpsemalt meie videoblogist.