Sordikaitse

Sordikaitse õigustega on kaitstud uued taimesordid ning nende arendamine ja avastamine. Antud õigused kuuluvad riigiti erinevatesse kategooriatesse, näiteks Ameerika Ühendriikides on uut taimesorti võimalik patendiga kaitsta. Eestis kaitstakse uusi taimesorte mõnevõrra teisiti.

Sordi registreerimiseks on nõutav sordi eristatavus, ühtlikkus ja püsivus ning sobiva sordinime olemasolu. Sordiregistrisse kantud sort, välja arvatud viinapuu ja puukultuuri sort, on sordikaitse all 25 aastat sordi kaitse alla võtmise otsuse tegemise päevast alates. Sordiregistrisse kantud viinapuu ja puukultuuri sort on sordikaitse all 30 aastat sordi kaitse alla võtmise otsuse tegemise päevast alates.

Sordi registreerimiseks tuleb taotlejal esitada sordiregistri volitatud töötlejale vormikohane taotlus.

Eestis on kaitsealuseid sorte tänaseks üle 160: erinevaid põllukultuure (nisu, kaera, rapsi jne sordid) või puuvilja- ja marjakultuure (õuna-, ploomipuude, mustsõstra jne sordid).

Sordikaitse õigused: uue taimesordi kaitse alla võtmine ning selle sordi omaniku  õigused

pilt delfi.ee

Jõgeva kollane