Geograafiline tähis

Geograafilised tähised on seotud kaubamärkidega. Geograafilise tähise kaitse hõlmab tooteid või teenuseid, mis on pärit teatud geograafiliselt alalt ja millel on oluline omaduslik seos selle piirkonnaga.

Üks kuulsamaid geograafilisi tähiseid on CHAMPAGNE, mis osutab Prantsusmaal Champagne piirkonnas toodetud vahuveinile. See tähendab, et toote kvaliteet, maitse, lõhn ja muud omadused on seotud selle piirkonnaga.

Erinevalt kaubamärgist ei teki õiguskaitse taotlejal geograafilise tähisele ainuõigust ning ta ei saa ka selle omanikuks. Seega puudub geograafilisel tähisel omanik. Geograafilise tähise kaitse all mõistetakse registreerimisega omandatavat õigust kasutada tähist oma toodangul, ning keelata isikul, kes seda õigust ei oma, tähist kasutamast. Geograafilist tähist võib peale registreerimist kasutada igaüks, kes geograafilisele tähisele vastaval geograafilisel alal kaupa toodab, töötleb või müügiks ette valmistab või teenust osutab.

Geograafilise tähise õiguskaitse on tähtajatu

Geograafiline tähis ei saa kellelegi kuuluda. Selle ülesanne on aidata vastava piirkonna ettevõtetel enda tooteid või teenuseid müüa. 

Värska 

(Eesti geograafiline tähis nr G200000007)