Ärisaladus

Ärisaladus on IO osa, mis on kaitstav erinevate lepingute ja kokkulepetega. Ärisaladuse avaldamine teistele isikutele võib kahjustada seda omava ettevõtja huve, eriti kui ärisaladus avaldatakse ettevõtja konkurendile. Sellisel juhul jääb ettevõtja ilma oma konkurentsieelistest.

Ärisaladuseks loetakse niisugust teavet ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada. Eelkõige mõistetakse selle all oskusteavet puudutavat tehnilist ja finantsteavet ning teavet kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. Sellise konfidentsiaalse teabe avaldamine on käsitletav kõlvatu konkurentsina. Kõlvatu konkurents on keelatud nii siseriiklike õigusaktide kui ka rahvusvaheliste lepingutega.

Ärisaladus: teave ettevõtja äritegevuse kohta, mis ei kuulu avalikustamisele.

Euroopa kaubamärk 003021086

Tuntuim näide ärisaladusest on  on Coca-cola retsept