Tööstusdisain

toostusdisain

Kuupäev Lahendi nubmer Kohtulahend
16.11.2007 1-06-8492/19 Arne Sterni süüdistus KarS § 226 lg 1 järgi
18.06.2010 2-08-13577/29 Realister OÜ hagi Herlitz PBS AG vastu tööstusomandi õiguskaitsest
tulenevas vaidluses
21.12.2011 2-11-5047/19 Sintax Trading OÜ hagi OÜ Acerra vastu tööstusdisainlahenduse omaniku
õiguste lõpetamiseks
26.06.2012 2-10-30513/58 AS-i Eesti Vanglatööstus hagi OÜ Skamet vastu tööstusdisainilahendusest
saadud tulust õiglase osa väljamõistmiseks, tööstusdisainlahenduse
õigusvastase kasutamise teel saadu väljamõistmiseks ning õiguste rikkumise
lõpetamiseks ja OÜ Skamet vastuhagi
5.12.2012 3-3-1-25-12 Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse kassatsioonkaebus
Tallinna Ringkonnakohtu 19. jaanuari 2012. a otsuse peale haldusasjas nr
3-11-621 Sintax Trading OÜ kaebuses Maksu- ja Tolliametile ettekirjutuse
tegemiseks 27. detsembril 2010 tollikontr