Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni 2013 aasta statistika

Internet

Internetis toimuvad autoriõiguste rikkumised moodustasid 2013. aastal kaalukaima osa EAKO tööst autoriõiguse rikkumiste tõkestamisel.

Kõige probleemsemad IO õigusi rikkuvat sisu pakkuvad veebikeskkonnad on:

  • kasutajate poolt genereeritud sisuga veebikeskkonnad, nt Youtube, Grooveshark, Kinostok jt. 2013. aastal tuvastati ja lõpetati neis keskkondades 35 239 õigusrikkumist;    
  • failimahutuskeskkonnad (cyberlockers), nt Hotfile, Rapidshare, Fileserve jmt, ning nende linke jagavad foorumid. 2013. aastal tuvastati ja lõpetati neis keskkondades 16 579 õigusrikkumist;  
  •  avalikud ja piiratud ligipääsuga FTP-serverid. 2013. aastal tuvastati ja lõpetati 8034 õigusrikkumist;   
  • veebilehed (sh veebiraadiod, Torrent Trackeri veebilehed, Torrenti otsingumootorid). 2013. aastal tuvastati ja suleti õigustrikkuv sisu 22 veebilehel.

2013. aasta novembrikuu seisuga on EAKO tuvastanud ja lõpetanud 59 874 veebikeskkonnas toime pandud õigusrikkumist. 

2013. aasta novembrikuu seisuga on EAKO tuvastanud ja sulgenud 318 veebikuulutust/oksjonit, kaalukaim osa füüsilise piraatluse juhtumitest toimub veebikeskkondade vahendusel.

Füüsiline piraatlus 

2013. aastal tehtud kontrollkülastuste käigus ei tuvastanud EAKO ühtki liikmete õigusi rikkuvate toodete ebaseadusliku leviku juhtumit turgudel ja kauplustes.

Kaalukaim osa füüsilise piraatluse juhtumitest toimub veebikeskkondade vahendusel, eelkõige kuulutuslehtede, oksjonite ja foorumite kaudu, ning on enamjaolt seotud füüsiliste isikute poolt IO õigusi rikkuva kauba levitamisega (Sony PlayStationi tooted, DVD-filmid ja CD-muusika).

2013. aasta novembrikuu seisuga on EAKO tuvastanud ja sulgenud 318 veebikuulutust/oksjonit.

2014-12-16_150159