Õppematerjalid


2014-12-11_140825

Intellektuaalomandi õppematerjal

EITK 2015


2014-12-11_143118

Intellektuaalomandi õppematerjal


2014-12-11_143953

Õpi minevikust, loo tulevikku – kunst ja autoriõigus

Maria de Icaza, WIPO 2007


2014-12-11_144412

Õpi minevikust, loo tulevikku – leiutised ja patendid

Maria de Icaza, WIPO 2007


2014-12-11_144641

Creative Commonsi Eesti koduleht

Creative Commonsi (CC) näol on tegemist autoriõigusega kaitstavate teoste, v.a tarkvara, litsenseerimiseks mõeldud litsentsidega.


2014-12-11_145523

2012. aasta autoriõiguste seminari videod:


2014-12-11_145746

e-õppe uudiskiri


2014-12-17_152353

Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 2008


2014-12-17_153042

Intellektuaalomand Parima praktika juhend

Eesti Patendiraamatukogu, 2006