Kvalitatiivsed meetodid

Kvalitatiivsed meetodid annavad tavaliselt mingi skoori teatud skaalal. Samuti annavad kvalitatiivsed meetodid teile parema arusaama teie õiguse tugevuse, ulatuse ja kasutatavuse kohta.

Mõnedel juhtudel pole ettevõtte jaoks tähtis mitte niivõrd üksiku õiguse täpse väärtuse kindlaks tegemine, vaid pigem paljude õiguste hindamine. Sageli on see nii strateegilist laadi olukordades, kus ettevõte peab otsustama, kas tahetakse õigusi säilitada, loovutada, müüja, osta või litsentseerida.

Meetodi valik sõltub konkreetsetest eesmärkidest, sektori spetsiifikast, äri suurusest jpt teguritest. Ollakse seisukohal, et IO väärtuse hindamiseks ei ole ühte ja ainsat õiget meetodit, vaid neid tuleks hindamisel kombineerida.