Intellektuaalomandi väärtuse hindamine

Intellektuaalomandi väärtuse hindamise põhjused võivad olla erinevad, näiteks:

 • IO müügitehingute hinna määramiseks;
 • Ettevõtte müügihinna määramiseks;
 • Litsentsitasude suuruse määramiseks;
 • Projektide või ettevõtete hindamisel kapitali kaasamiseks;
 • Pankrotisituatsioonis;
 • Nõustamaks ettevõttesiseste juhtimisotsuste tegemist jne.

Ettevõtte tasandil on üsna tüüpiline IO käsitlus investeeringuna selle kulude-tulude, geograafilise ja ajaraamistiku piires, väärtuse hindamiseks kasutatakse kõiki finantsjuhtimisest laenatud tüüpilisi investeeringu tasuvuse hindamise võtteid.

Enne IO hindamist tasub mõelda kuue põhilise küsimuse peale:

 1. Miks te soovite väärtust määrata?
 2. Kes hindamise tulemust kasutama hakkab?
 3. Milliseid õiguseid te soovite hinnata?
 4. Kas isiklikud õigused on asjakohased ning piisavad?
 5. Milliseid vahendeid teil hindamiseks on?
 6. Millist meetodit te soovite hindamisel kasutada?

 IO hindamise meetodid jaotatakse: