Intellektuaalomandi õiguste jõustamine

Intellektuaalomandi õiguste jõustamise all mõeldakse õiguste omaniku tegevusi tema õiguste rikkumise korral. Jõustamistegevustena võib nimetada kohtuväliseid leppeid õiguste rikkujaga, vaidlustamist tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus, tollimeetme rakendamist. Õigus intellektuaalomandile tekib automaatselt teose loomisega (autoriõigus), avalikustamisega (Euroopa Ühenduse registreerimata tööstusdisainilahendus), registreerimisega patendiametis (patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid, registreeritud tööstusdisainilahendused, geograafilised tähised, mikrolülituste topoloogiad).

Euroopa Liidu õigusakte intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta: