Eesti ettevõtete patendi- ja kasuliku mudeli taotluste esitamine IPC klasside ja valdkondade kaupa

Jagunemine klasside kaupa

2014-12-16_113116

Jagunemine valdkondade kaupa

2014-12-16_113615

Valdkond Taotlused
PÕLLUMAJANDUS  41
TOIDUAINED; TUBAKAS 38
ISIKLIKUD TARBEESEMED VÕI KODUKAUBAD 51
TERVIS; MEELELAHUTUS 126
ERALDAMINE; SEGAMINE 82
VORMIMINE 49
TRÜKKIMINE 5
TRANSPORT 124
MIKROSTRUKTUURIDE TEHNOLOOGIA;
NANOTEHNOLOOGIA
6
KEEMIA 234
METALLURGIA 10
TEKSTIILID VÕI ELASTSED MATERJALID, MIS
EI OLE MUJAL HÕLMATUD
7
EHITUS 96
PINNASE VÕI KIVIMI PUURIMINE;
KAEVANDAMINE
8
MOOTORID VÕI PUMBAD 27
MASINAEHITUS ÜLDISELT 20
VALGUSTUS; KÜTMINE 61
RELVAD; LÕHKEAINE 12
INSTRUMENDID 231
ELEKTER 102
IPC klass Taotlused
A – Inimeste eluliste vajaduste
rahuldamine
256
B – Tehnoloogilised protsessid; Transport 266
C – Keemia; Metallurgia 244
D – TEKSTIILID; PABER 7
E – Püsikonstruktsioonid 104
F – Mehaanika; Valgustus; Kütmine;
Relvad; Lõhkamine
120
G – Füüsika 231
H – Elekter 102