Autoriõigus

Autoriõigus kaitseb kirjandus-, teadus- ja kunstiteoste autoreid nende teoste loata kasutamise eest. Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Teos loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Autoriõiguse tekkimiseks ei  ole vaja seda kuskil registreerida ega täita mingeid formaalsusi.

Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Isiklikud õigused võimaldavad autoril kaitsta enda teose mainet ning varalised õigused saada majanduslikku kasu teose kasutamisest. Üldine põhimõte on, et teose kasutamine teise isiku poolt on lubatud vaid autori nõusolekul. Eestis kehtib autoriõigus üldjuhul autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma, olenemata kuupäevast, millal teos on õiguspäraselt avalikustatud.

Eestis reguleerib autoriõigusi autoriõiguse seadus.

Autoriõigusest täpsemalt loe portaalist