Mis on intellektuaalne omand?

Intellektuaalne omand tähistab juriidilises mõttes isikule
kuuluvaid õigusi tema mõttetegevuse tulemustele

Intellektuaalse omandina mõistame seega õigusi vaimse töö tulemile.

Intellektuaalne omand ei ole vaimse töö tulemus ise, vaid õigus sellele

Intellektuaalomandi õigused jagunevad kolmeks:

Tööstusomand
Autoriõigus
Autoriõigusega kaasnevad õigused